Čich savců

Nejdůležitější částí čichového ústrojí u savců je vlhká žlutá tkáňová membrána, která zachycuje pachové molekuly a zaznamenává je. Odtud jde informace dále do mozku, kde je určen druh pachu.

Savci a jejich čich

Většina savců žije ve světě pachů a vůní, které jsou pro ně důležitým prostředkem k dorozumívání. Pes tak například může číst svým čichem zprávy, které do močových značek uložili jeho druhové.

Jak pracují čichové orgány

I když se řada savců vyznačuje dobře vyvinutým čichem, ztrácejí mnoho informací již v nose, kterým pach čichají. Vzduch, který zvíře dýchá, obsahuje molekuly chemické látky, jež nesou pach. Zvíře nejpve čichá, až zjistí spolu s nadechnutým vzduchem v nosní dutině pach.

Čichové ústrojí savců

Nejdůležitější částí čichového ústrojí u savců je vlhká žlutá tkáňová membrána, která zachycuje pachové molekuly a zaznamenává je. Odtud jde informace dále do mozku, kde je určen druh pachu. Čím větší je tato membrána, tím lepší je čichový smysl zvířete. U člověka je tato membrána velká pouze čtyři čtvereční centimetry, u psa například až stopadesát čtverečních centimetrů.

Savci, jejich čich a zvláštní pachy

Savci se dorozumívají především pachy. Tímto způsobem získávají informace o potravě, o nebezpečí, které jim hrozí nebo o ostatních příslušnících svého druhu. Vůně, kterou zachytí ze vzduchu, se nazývá feromon. Feromony zapříčiňují i zcela specifické reakce u zvířat, které vnímají.

Feromony a jejich druhy

  • Signální feromony - vyvolávají změny v chování u jednotlivých zvířat
  • Primární feromony - způsobují změnu tělesných reakcí

Jak zvířata používají pachy

Pro člověka nepředstavuje vůně a pach otázku života a smrti. U mnoha druhů savců však hrají tyto informace životně důležitou roli. Velký význam mají vůně a pach ve vztahu matky a mláděte.

Zvířata a pachové značky

Zvířata vnímají pachové značky a rozlišují je. Nositelem pachu bývá moč, trus nebo výměšky pachových žláz.

Savci se špatně vyvinutým čichem

Většina savců má čich znamenitě vyvinutý. U jiných druhů jsou ale dokonalejší ostatní smysly. Například netopýři mají vynikající sluch a používají zvukové lokalizace - tzv. echolace. Pachy pro ně nejsou vůbec důležité, ačkoliv je také vnímají.

Mořské ryby a čich

Voda je dobrým nosičem pachů, ale savci žijící ve vodě musí při potápění uzavírat nosní nozdry, což jim použití čichu zabraňuje. Mozek delfínů a velryb proto ani neobsahuje žádné čichové laloky. Naopak tuleni si svůj čich zachovali, a to zejména proto, že se pohybují jak ve vodě, tak i na pevnině.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20031 (magazin-chovatelstvi.cz#9747)


Přidat komentář