Chřestýš texaský - jedovatý had

Chřestýš texaský, rozšíření a způsob života. Chřestidlo většiny chřestýšů je tvořeno v průměru 14 články. Čím je delší, tím tlumenější zvuk vydává. Nejhlasitější zvuk působí chřestidlo tvořené osmi prstenci.

Chřestýš texaský obecně

**Třída: plazi
Řád: šupinatí
Čeleď: chřestýšovití
Rod a druh: crotalus atrox **

Chřestýš texaský - rozšíření a způsob života

Chřestýš texaský žije v pouštích a polopouštích na jihozápadě Severní Ameriky, od Kalifornie po Arkansas.

Chřestýš texaský v chladném období

V chladnějších obdobích roku je chřestýš texaský aktivní ve dne, kdy slunce svými paprsky prohřívá jeho tělo. Jak během léta denní teploty stoupají, stává se chřestýš postupně stále více nočním zvířetem, které se vydává na lov teprve po západu slunce. Části dne, kdy odpočívá, tráví chřestýš texaský ukryt v díře v zemi, ve skalní rozsedlině, pod odumřelými těly kaktusů nebo pod velkými balvany.

Chřestýš texaský - chování v zimě

V zimě se až třicet (někdy ještě více) chřestýšů shromáždí na jednom místě, aby ukryti pod zemí společně přečkali nejchladnější část roku.

Chřestýš texaský - svlékání

Stejně jako ostatní hadi se i chřestýš texaský musí během růstu pravidelně svlékat, neboť jeho kůže neroste. Svléká se třikrát až čtyřikrát ročně; vždy se přitom zbaví staré, odumřelé kůže, která je nahrazena novou.

Chřestýš texaský a tělesné rozměry

Délka: v průměru kolem 1 m, ojediněle až 2 m
Hmotnost: 0,5 – 7 kg

Chřestýš texaský - potrava chřestýšů

Jako kořist chřestýše texaského připadají v úvahu prakticky všichni savci a ptáci, kteří jsou tak velcí, aby je had mohl spolknout vcelku. Velikost a roztažitelnost jícnu chřestýšů je obdivuhodná: had dlouhý kolem jednoho metru dokáže bez nejmenších potíží spolknout zpola vzrostlého králíka.

Chřestýš texaský a způsob lovu

Chřestýš texaský loví dvojím způsobem: buď ukryt pod keřem číhá na oběť, která náhodou půjde kolem, nebo se za ním sám vydává a prohledává všechny nory, trsy rostlin a díry mezi kameny. Při vyhledávání kořisti hrají významnou úlohu i párové lícní jamky umístěné mezi okem a nozdrami, které na kratší vzdálenost přesně informují o přítomnosti teplokrevné kořisti.

Chřestýš texaský a rozmnožování

Páření chřestýšů texaských připadá na březen a duben a trvá od jedné do 24 hodin. Samice zadržuje vejce ve svém těle až do doby, než se z nich koncem července až začátkem srpna vylíhnou mláďata.

Chřestýš texaský a mláďata

Mláďata chřestýšů se nerodí obalena skořápkami, ale tenkými blánami, které při porodu buď prasknou, nebo je sama mláďata musí protrhnout zevnitř. Tento způsob narození se jmenuje vejcoživorodost (ovoviviparie). Její výhodou je, že mláďata jsou před narozením chráněna před vnějšími vlivy.

V jednom vrhu může být až 24 mláďat, z nichž každé bývá dlouhé kolem 30 centimetrů.

Chřestýš texaský - zajímavosti o chřestýších

  • Na ostrově Catalina v Kalifornském zálivu žije druh chřestýše, který nemá žádné chřestidlo. Z celé čeledi chřestýšovitých je tímto orgánem vybavena jen menšina jejich zástupců.
  • Chřestidlo většiny chřestýšů je tvořeno v průměru 14 články. Čím je delší, tím tlumenější zvuk vydává. Nejhlasitější zvuk působí chřestidlo tvořené osmi prstenci.
  • Chřestýš texaský má ze všech jedovatých hadů žijících v Severní Americe na svědomí zdaleka největší počet uštknutých lidí. Není však nejjedovatější.
  • V USA zemře každý rok více lidí v důsledku neopatrné manipulace se zápalkami než na následky hadího uštknutí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19947 (magazin-chovatelstvi.cz#8814)


Přidat komentář