Brazilská fila

Brazilská fila je velmi odvážná, rozhodná, statečná a tolerantní. Je také velmi oddaná svému pánovi, vůči cizím lidem je nedůvěřivá.Brazilská fila je velmi dobrý hlídací a lovecký pes. Tento pes má také rád děti a rychle si zvyká na nové prostředí.

Původ a vznik plemene

Brazilská fila pochází z Brazílie. Toto psí plemeno vzniklo pravděpodobně křížením dovezených dogovitých psů z Portugalska, Španělska, Anglie, některých loveckých psů - zvláště významný byl podíl krve anglického bladhaunda - a původních domácích forem indiánských psů. Docházelo k němu již od konce 19. století, registrovaný moderní chov brazilských fil začal až po 2. světové válce.

Temperament psa

Brazilská fila je velmi odvážná, rozhodná, statečná a tolerantní. Je také velmi oddaná svému pánovi, vůči cizím lidem je nedůvěřivá. Brazilská fila je velmi dobrý hlídací a lovecký pes. Tento pes má také rád děti a rychle si zvyká na nové prostředí.

Popis pejska

 • Hlava

  Hlava fily je velká, těžká, mohutná přitom ovšem vždy proporcionální k tělu. Při pohledu shora je klínovitá a navazuje na ni hruškovité tělo.

 • Oči

  Prostřední až velké, mandlovité, dosti daleko od sebe a středně až hluboko posazené. Přípustné barvy očí: od tmavě hnědé po žlutou – odpovídající zbarvení srsti.

 • Uši

  Zavěšené, velké, silné, ve tvaru písmene V. V místě nasazení jsou široké, směrem ke špičce se zužují. Špičky jsou zaobleny. Jsou posazeny v zadní části lebky, v klidu přibližně v úrovni koutku oka.

 • Trup

  Hrudní koš široký, hluboký a silný, krytý silnou volnou kůží. Hrudní koš je delší než zadní část trupu. Délka trupu odpovídá výšce plus 10%, přičemž se měří od ramene k sedací kosti.

 • Záď

  Široká a dlouhá, s vodorovnou rovinou svírá úhel přibližně 30 stupňů, je zaoblená. Je poněkud výše než kohoutek.

 • Běhy

  Silné kosti, běhy paralelní, až k nadprstí rovné. Nadprstí krátké, viditelně silné, lehce klenutý kloub u nadprstí. Délka končetiny od podložky až k lokti je 50% kohoutkové výšky.

 • Tlapy

  Silné dobře klenuté prsty, které však nemají být příliš uzavřené. Polštářky masité, široké a vysoké. V ideálním případě směřují tlapy přímo kupředu. Silné tmavé drápy; bílé drápy jsou přípustné v případě že srst na prstech nebo tlapách je bílá.

 • Ocas

  Středně vysoko nasazený, v místě nasazení velmi silný. Ve svém průběhu k hlezennímu kloubu se podstatně zužuje.

 • Kůže

  Jedním z nejvýraznějších znaků rasy je silná, volná kůže, která pokrývá celé tělo. Velmi volná na krku, kde tvoří na hrdle lalok, na hrudníku a na břiše.

Výška, váha a srst pejska

Průměrná výška brazilské fily se pohybuje v rozmezí 65 až 75 centimetrů u psů, u fen 60 až 70 centimetrů. Váha je úměrná výšce, standart FCI váhu neudává. Váha se pohybuje v rozmezí od 50 kilogramů u psů a 40 kilogramů u fen. Někteří psi mohou dosáhnout váhy až 90 kilogramů. Srst je krátká, hustě rostlá, lesklá, silně přiléhající.

 • Zbarvení srsti

  Jakékoliv jednobarevné zbarvení je povoleno s výjimkou diskvalifikujících barev (bílá, myší šeď, stejně jako strakatost a merle-faktor). Kompletně žíhané fily mohou vykazovat nejen světlé, ale také velmi tmavé žíhání. Černá maska může, ale nemusí být. U všech povolených typů zbarvení smějí být bílé odznaky na tlapách, hrudníku a konci ocasu. Na každém jiném místě jsou nežádoucí.

Jak se starat o pejska

Pouze v období línání je nutné denní kartáčování k odstranění uvolněné srsti. Psa koupejte jen v případě nutnosti. Uši psa je nutné udržovat v čistotě, drápky krátké.

Jak vychovávat pejska

Budoucí majitel brazilské fily musí mít pevnou ruku a mít vyrovnanou povahu, chce-li výchovu fily dovést do úspěšného konce. Výchova musí probíhat v klidu, harmonii a s velkým pochopením pro povahu psa. Brazilská fila se dožívá průměrného věku 14 let, ale i déle.

Důležitost pejska

Snažte se zajistit brazilské file dostatek pohybu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19968 (magazin-chovatelstvi.cz#8957)


Přidat komentář