Bělásek zelný

Chladné a deštivé jaro je pro dospělce první generace nepříznivé. Početnost druhé, škodlivější generace, je pak nižší. Housenky jsou napadány velkým množstvím parazitoidů.

Bělásek zelný

Bělásci se vyskytují v Evropě, Africe a Asii a způsobují značné škody, zvláště na květáku a bílém zelí. V posledních letech je v mnoha oblastech výrazně hojnější bělásek řepový. U bělásků přezimují kukly. Motýli první generace létají od konce dubna do počátku června. Tato první generace je poměrně málo početná a jen výjimečně způsobuje větší škody. Druhá generace se vyskytuje v červenci a srpnu, často bývá početnější. Ošetření je nutné při napadení více jak 10 % rostlin.

Nebezpečí pro jejich druh

Chladné a deštivé jaro je pro dospělce první generace nepříznivé. Početnost druhé, škodlivější generace, je pak nižší. Housenky jsou napadány velkým množstvím parazitoidů.

Chemická ochrana

Vhodné jsou insekticidní přípravky BIOBIT WP, DIMILIN 48 SC, NOMOLT 15 SC , STEWARD.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19948 (magazin-chovatelstvi.cz#8816)


Přidat komentář