Anglický plnokrevník

Následníci Jindřicha VIII. založili Královský chov, kde se křížením španělských a italských importů s koňmi irskými a skotskými gallowayi šlechtili „závodní koně”, později zlepšení i orientální krví.

Anglický plnokrevník

Anglický plnokrevník je nejrychlejší a nejcennější ze všech plemen světa. Vzniklo kolem něj celé dostihové a chovatelské odvětví. On sám je výsledkem křížení dovezených arabských hřebců s domácími „závodními” koňmi, které probíhalo v sedmnáctém a osmnáctém století v Anglii.

Vznik a původ pejska

Následníci Jindřicha VIII. založili Královský chov, kde se křížením španělských a italských importů s koňmi irskými a skotskými gallowayi šlechtili „závodní koně”, později zlepšení i orientální krví. Další podnět vyšel od Karla II. po jeho znovunastolení v r. 1660, kdy se Newmarket stal střediskem dostihů.

Chov plnokrevníků má tři zakladatele

 • Byerley Turka
 • Darley Arabiana
 • Godolphin Arabiana

  Od nich se odvozují první čtyři linie plnokrevníků — Herod, Eclipse, Matchem a Highflyer, což byl Herodův syn. Byerley Turk byl chycen po bitvě s Turky, podle jedněch samotným Byerleyem u Budy, podle jiných neznámým Holanďanem při obléhání Vídně, který ho Byerleyovi prodal za sto guldenů.

   

  Robert Byerley na tomto koni jezdil až do bitvy na řece Boyne v roce 1690. Pravý arab Darley Arabian pocházel z Nadždu a byl koupen v Halebu (Aleppu) roku 1704. Chován byl v Yorkshiru a stal se otcem prvního velkého dostihového koně, Flying Childerse a zakladatelem linie Eclipse. Linie Matchem se odvozuje od Godolphin Arabiana (častěji se jmenuje G. Barb) dovezeného do Anglie roku 1728.

Charakter pejska

Plnokrevník je fyzicky i psychicky velmi odolný a neobyčejné odvážný, bojovnější než jiní koně. Není divu, že je velmi napjatý, nervózní a senzitivní, a tedy náročný na zacházení.

Tělesné proporce pejska

 • VÝŠKA

  Průměrná výška plnokrevníka se pohybuje kolem 16 až 16,2 pěsti (162,5 až 164,5 cm), ale často jsou koně vyšší i menší.

 • PŘEDEK TĚLA

  Dlouhý půvabný krk přechází ve výrazný kohoutek. Pro plnokrevníka je typická dlouhá, šikmá lopatka.

 • TĚLO

  Délka proporcí je pro plnokrevníka typická a naznačuje rychlost. Ovšem nezbytná je silná záď, bedra a hřbet.

 • HLAVA

  Hlava plnokrevníka je ušlechtilá, suchá a velmi jemná. Pod tenkou kůží jsou zřetelné vidět cévy. Profil je na rozdíl od araba rovný. Tváře nesmí být masité a čelisti hrubé. Uši jsou trochu delší a velmi pohyblivé.

 • OBVOD

  Hloubka hrudníku dovoluje maximální rozpínání plic, což je pro dostihového koně životně důležité.

 • ZBARVENÍ

  Plnokrevníci jsou většinou hnědáci, tmaví hnědáci, ryzáci, vraníci i bělouši. Tuto barvu vnesl do chovu v sedmnáctém století Alcock Arabian.

 • SRST

  Ušlechtilost plnokrevníka se jeví v jemnosti postavy i srsti. Srst je jemná a hedvábná.

 • CHOD

  Plnokrevník má chod dlouhý, nízký a úsporný. Zadní noha je od kyčle po skočný kloub dosti dlouhá, aby při trysku mohl kůň vyvinout co největší odrazovou sílu.

Něco málo ze světa

Moderní plnokrevník dospívá brzy a dvouletí koně již startují na dostizích. Tato praxe je zhoubná a mnoho mladých koní nevydrží napětí, jemuž jsou vystaveni. Ovšem ekonomické zřetele jsou v tomto případě hlavní.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19979 (magazin-chovatelstvi.cz#9061)


Přidat komentář