Andulka vlkovaná

Andulka vlnkovaná (Melopsittacus undulatus). Andulky objevil v Austrálii známý přírodovědec Gould na začátku 19. století a pojmenoval ji „zpěvavý trávní papoušek”. První exemplář vystavený v muzeu v Anglii pod jménem „papoušek vlnkovaný” v roce 1804.

Andulka vlkovaná

Andulka vlnkovaná (Melopsittacus undulatus), je malý papoušek původem z Austrálie. Díky svojí hravé roztomilé povaze a krásnému zbarvení patří mezi nejoblíbenější chované papoušky po celém světě.

Andulka vlnkovaná – délka

Andulka je dlouhá 17 - 20 centimetrů.

Andulka vlnkovaná – váha

Andulka váží 45 – 50 gramů.

Andulka vlnkovaná – původ

Andulky objevil v Austrálii známý přírodovědec Gould na začátku 19. století a pojmenoval ji „zpěvavý trávní papoušek”. První exemplář vystavený v muzeu v Anglii pod jménem „papoušek vlnkovaný” byl střelen v roce 1804 v Rose Hillu. Do Evropy byla živá andulka dovezena poprvé v roce 1840. O 30 let později už zaplavovaly Evropu každý měsíc tisíce papoušků.

Andulka vlnkovaná – způsob života

Andulka vlnkovaná je společenský pták, který žije v menších hejnech. Při cestách za potravou nebo při tazích se jednotlivá hejna sdružují do velkých skupin. Andulky vlnkované odpočívají ve větvích stromů jsou často dříve slyšet než vidět. Jednotliví ptáci si mezi sebou udržují kontakt neustálým švitořením a štěbetáním.

Andulka vlnkovaná – rozmnožování

Andulka vlnkovaná hnízdí v obrovských koloniích. Do hotového hnízda snáší 4 až 8 vajíček, zpravidla ve 24 hodinových intervalech. Ne vejcích sedí sama, sameček jí přináší potravu. Mláďata se začínají líhnout po 17 až 20 dnech, často v jednodenních odstupech. Zhruba měsíc po vylíhnutí jsou schopny mláďata létat.

Andulka vlnkovaná - potrava

Krmení andulek je velmi snadné, protože jsou to nenároční ptáci. Dospělým dáváme proso, loupaný oves, lesknici, trochu konopného semena (zvláště v zimě), slunečnici, klasy jitrocele i klásky trav apod. Nezapomínáme ani na zelené krmení, jako je špenát, ptačinec, pampeliška a občas i mrkev nebo jablko. Salát raději nepodáváme, protože bývá mnohdy příčinou průjmů. Vhodným doplňkem jsou naklíčená semena ovsa nebo pšenice, narašené větvičky ovocných stromů či vrby.

Andulka vlnkovaná – výběr klece

Andulku můžeme chovat buď v kleci nebo ve voliéře. Pro jeden pár stačí klec o rozměrech 60 x 40 x 40 cm. Klece lze koupit již hotové. Jsou celé kovové, a tak se nemůžou andulky dostat ven. Jako všichni papoušci totiž mají velkou sílu v ostrém zobáku a časem si poradí i s dřevěnými sloupky. Výhodou kupovaných klecí je i vyjímatelné dno, které snadno umyjeme. Do klece umístíme bidýlka – přírodní větvičky z nejedovatých dřevin tak silné, aby je pták téměř ale ne docela) obemkl prsty.

Andulka vlnkovaná – chov andulek

Andulka je nenáročný pták, odolný proti nemocem a chladu. Klec umístěnou na světlém a klidném místě, vybavíme budkou 60 x 40 x 40 cm s hnízdním důlkem. Teplota okolí by měla být vyšší než 20°C. Na dno je nutné umístit nádobu na pití a koupání a písek kvůli lepšímu trávení potravy.

Andulka vlnkovaná – jak poznáme samičku a samce andulky?

Základní barva v přírodě žijících andulek je světle zelená. Samec má ozobí modré, samice bílé nebo hnědavé.Mláďata jsou zbarvena jako rodiče, pouze vlnkování, které mají již od kořene zobáku ustupuje teprve později žluté barvě.

Andulka vlnkovaná – kdy začít andulku učit mluvit?

Chcete-li naučit andulku mluvit, vyberte si mládě těsně po vylétnutí z hnízda. Právě vylíhlé andulky jsou neopeřené, mají zavřené oči a jsou bezmocné. Prohlédnou až v 8 – 10 dnech. Hnízdo opouštějí ve stáří 30 až 35 dní, ale ještě několik dalších dnů je rodiče krmí. Po dalších 10 dnech jsou mláďata samostatná a je možné je odebrat a učit je mluvit.

Andulka vlnkovaná - věk

Andulka vlnkovaná se dožívá průměrného věku 10 let.

Andulka vlnkovaná - zajímavosti

Zajímavosti a rady pro chovatele: Andulka je se u nás nejčastěji chovaný papoušek. I v přírodě je na většině oblastí výskytu hojný. Kromě přírodního zbarvení (viz. obrázek) existuje mnoho barevných odchylek a mutací. Z mutací jsou nejčastější andulky s bílou hlavou a modrým břichem, celkově bílé nebo celkově žluté. Andulky jsou nenáročné, snášenlivé a zvědavé, dají se poměrně snadno ochočit. Snadno se přizpůsobí změně prostředí a snáší dobře i chladné počasí. Jejich přezimování není obtížné, snášejí i mrazy -10°C. Při nízkých teplotách je však nutné, aby měli tlustá bidla, na kterých si mohou schovat nohy do peří, jinak může docházet k omrzlinám prstů. Ve srovnání s jinými papoušky mají poměrně tichý hlas. Většinou se ozývají příjemným trylkováním, občas jsou i hlasitější, především když "nadávají" nebo volají jiného ptáka. Některé andulky se naučí mluvit. Také hlodají míň než jiní papoušci, doporučuje se jim však stále dávat větvičky nebo stromovou kůru k okusování, aby nepoškodily nábytek nebo tapety. Andulka je společenský papoušek, kterého můžeme chovat v párech nebo ve skupinách. Ve skupině může být lichý samec, ale nikdy samice. Přespočetná samice bude stále vyvolávat hádky a v případě hnízdění rozbije snůšku nebo dokonce i zabije mláďata jiných párů. Můžeme andulky chovat ve společné voliéře s korelami chocholatými. Neměli bychom je chovat společně s agapornisy, kteří bývají agresivní k jiným druhům papoušků a mohli by andulku zranit nebo i zabít. Některé andulky se rády koupou. Ke koupání však většinou nepoužívají plastikové misky, které se k tomuto účelu prodávají v obchodech, ale raději si jen navlhčují peří v mokrém salátovém listu nebo svazku petržele. Kromě toho bychom je občas měli postřikovat rozprašovačem na květiny. Andulka se dá bez problémů chovat v obyčejném bytě, pokud ji pravidelně pouštíme prolétnout ven. Ráda a často létá, pokud nemá k tomu možnost, snadno ztuční. Bohužel právě u andulek se často stává, že svému chovateli uletí. Musíme proto před otevřením klece vždy důkladně kontrolovat, jestli jsou opravdu všechna okna zavřena. Mladí ptáci pohlavně dospívají ve 3 až 4 měsících. Pro hnízdění se doporučují dřevěné budky s rozměry 15x15x25 cm s vletovým otvorem o průměru 5 cm. Na dně je nutno vytvořit důlek, protože některé samice výstelku (piliny) z budky odnášejí a hnízdí na holém dřevě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20011 (magazin-chovatelstvi.cz#9620)


Přidat komentář