Albinismus

Příznaky albinismu. Příčiny albinismu. Léčba a rizika albinismu. Albinismus u zvířat. Nejznámější zvířecí albíni. Bíle zbarvení velbloudi jsou chloubou arabských stájí. Existuje také albínský medvídek koala, bílý klokan, bílý jelen, bílý aligátor.

Albinismus je vzácná choroba projevující se už od narození nepřítomností hnědého kožního pigmentu v těle. Albíni tak mají velmi světlou, někdy až bílou kůži i vlasy.
Albinismus může být také částečný, kdy se následkem chybějícího kožního barviva tvoří na těle jen světlé skvrny.

Příznaky albinismu

  • růžová až bílá kůže
  • světlé až bílé vlasy
  • velmi světlá oční duhovka
  • přecitlivělost na světlo

Příčiny albinismu

Albinismus je choroba vrozená. Přenáší se na dítě z rodičů, kteří mají příslušnou poruchu chromozomů.

Léčba a rizika albinismu

Albinismus léčitelný není. Osoby trpící touto vadou by se měly důkladně chránit před slunečným zářením. Jejich světlá pokožka je totiž extrémně náchylná na spálení. Albíni jsou mnohem více ohroženi rakovinou kůže. Dostatečnou ochranou však lze toto riziko snížit. Citlivé jsou také jejich oči.

Albinismus u zvířat

S touto genetickou poruchou se může narodit kterýkoliv živočich. Většinou je pak pro nás symbolem míru a urozenosti. Vlivem absence pigmentu v oční sitnici přitom může přitom albinismus u zvířat způsobit krátkozrakost, rozostřené vidění nebo jiné poruchy zraku. Častěji se choroba vyskytuje u zvířat držených v zajetí.

Nejznámější zvířecí albíni

Bíle zbarvení velbloudi jsou chloubou arabských stájí. Existuje také albínský medvídek koala, bílý klokan, bílý jelen, bílý aligátor a také bílá žirafa či bílí tygři, kteří však nejsou pravými albíny. U bílých tygrů se jedná jen o barevnou odrůdu tygra bengálského. Ne všechna zvířata jsou albíni. Např. zbarvení polárního vlka, ledního medvěda a polární lišky je dáno přirozeným vývojem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19935 (magazin-chovatelstvi.cz#7370)


Přidat komentář