Agresivita u papoušků

Některé druhy papoušků jsou přirozeně agresivnější než jiné, jako kakaduové, určité druhy loriů a někteří amazoňané. Některé druhy jsou přirozeně plaché a k agresi se občas uchylují v rámci chování svého druhu.

Proč papoušci jsou agresivní

Je nutné zjistit hlavní příčinu agresivity. Příčiny mohou být následující:

  • Stejně tak jako psi, i papoušci mohou použít agresivitu k tomu, aby získali převahu nad svým pánem. Klování je účinným prostředkem. Uměle odchovaní ptáci, kteří jsou smělí, se často uchylují k této taktice.
  • Agresivitu může vyvolat stres a klování může být jediným způsobem obrany skutečně vystrašeného ptáka v omezeném prostoru, jakým je například klec.
  • Agresivita se často vyskytuje také proto, že papoušek brání to, co považuje za své teritorium. Anebo brání svého oblíbeného člověka, který se v tomto teritoriu nachází.
  • Chování, které se jeví jako agresivní, se vyskytuje u některých mladých, uměle odchovaných papoušků, kteří mají hlad. Za to může především násilné předčasné odebírání z hnízda. Pokud odstavíte předčasně mladého papouška z hnízda může způsobit, že se papoušek stane permanentně hladovým, protože ještě není schopen se sám dostatečně nakrmit (nebo se nasytit vhodným krmením).
  • Agresivita může být zděděná. Někteří chovatelé vybírají své chovné ptáky podle velikosti nebo barev, ale k odchovu mláďat pro obchod se zvířaty by měli být vybírání ti, kteří mají dobrý temperament.

Odlišnosti každého druhu

Některé druhy papoušků jsou přirozeně agresivnější než jiné, jako kakaduové, určité druhy loriů a někteří amazoňané. Některé druhy jsou přirozeně plaché a k agresi se občas uchylují v rámci chování svého druhu. Přesto však agresivita je u papoušků problém, který se zvýšil s počtem uměle odchovaných ptáků. Je to proto, že ptáci vyrůstají bez bázně před člověkem. U takových ptáků může být agresivita formou uplatnění převahy, obvykle u ptáků, kteří nikdy nebyli vychováváni nebo cvičeni.

Projev strachu

U papoušků odchycených ve volné přírodě nebo u papoušků odchovaných svými rodiči je agresivita obvykle projevem strachu. Jestliže například papoušek odchycený ve volné přírodě je chován v malé kleci, bude útočit na ruku, kterou do klece vsunete, protože nebude mít dostatek prostoru k tomu, aby se vyhnul neznámému objektu, kterého se bojí.

Ve voliéře, kde pták může odlétnout nebo se vzdálit, se papoušek může projevovat jako plachý, ale agresivně se chovat nebude. Proto je v takovémto případě agrese používána jako sebeobrana.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19965 (magazin-chovatelstvi.cz#8947)


Přidat komentář