Fenek

Fenci se většinou páří v únoru. Ještě než je samička ve vrhu, tak si samička vyhrabe hlubokou noru a vystele si ji chlupy, palmovými vlákny a peřím. Zhruba za padesát dní vrhá samice dvě až čtyři mláďata.

Rozšíření a způsob života fenka

Fenek ožívá převážně v noci, horký den tráví v hlubokých podzemních dírách, která si sám vyhrabává v písečných dunách. Ačkoliv je fenek blízce příbuzný lišce, žije velmi společensky. Často si jednotlivé nory propojuje a pak i patnáct zvířat žije pohromadě.

Vůdcem celé skupiny je vždy dominantní samec. U fenků je zajímavé, že si spolu hrají i dospělá zvířata. Někdy se dá dokonce i zpozorovat vzájemná péče o srst.

Večer fenek opouští svou stavbu a pozoruje okolí ze stínu, který většinou hledá za nějakým keřem či kamenem. Jakmile se trošku setmí, začíná hledat potravu v poušti.

Velké uši, které fenek nosí, nemají význam jen pro zachycování i těch nejslabších zvuků, ale i pro tělesné odpařování. Uši mu totiž zvětšují povrch těla, čímž pomáhají udržovat tělesnou teplotu na stejné úrovní i za toho největšího tepla.

Fenek již odjakživa sloužil obyvatelům Sahary jako zdroj masa. Buď ho chytali do pastí, vyhrabávali z nory nebo stříleli. Na mnoha místech je fenek v současnosti vyhuben nebo se vyskytuje jen velmi zřídka. Našli byste ho v pouštích a polopouštích v severní Africe, ale také na arabském ostrově.

Základní informace

Délka hlavy a těla: 30 – 40 cm
Délka ucha: 10 – 15 cm
Hmotnost: 1 – 1,5 kg
Délka života: v zajetí až 12 let

Čím se živí fenek

Stejně jako fenkův příbuzný druh – lišky, živí se i on převážně masitou potravou. Není přitom ani trochu vybíravý. Loví například malé hlodavce a ještěrky. Když v noci běhá po písku, každou chvíli se zastaví, aby mu neunikl žádný zvukový projev hledané kořisti. Jakmile zpozoruje nějakého živočicha, okamžitě se za ním rozběhne.

Kromě malých savců žere fenek i hmyz, především pouštní kobylky. Bobule a plody rovněž patří k jeho oblíbeným lahůdkám, obzvlášť datle má rád.

Tak jako všechna zvířata, která žijí v pouštních podmínkách, dokáže i fenek určitou dobu vydržet bez vody. Když pak ale objeví nějakou vodní nádrž, ihned ji vypije, aby rychle uhasil svou žízeň.

Jak se rozmnožuje toto plemeno

Fenci se většinou páří v únoru. Ještě než je samička ve vrhu, tak si samička vyhrabe hlubokou noru a vystele si ji chlupy, palmovými vlákny a peřím. Zhruba za padesát dní vrhá samice dvě až čtyři mláďata.

Mláďata fenka jsou slepá a zůstávají s matkou v bezpečí nory hluboko pod zemí. Mají měkký, krátký a velmi světlý kožíšek na zádech s tmavým okrajem. Zpočátku jsou jejich uši ještě malé. Zhruba po dvanácti dnes se malým fenkům začínají otevírat oči. Po necelých čtyřech týdnech poprvé ochutnají pevnou stravu. Asi po sedmi týdnech jim vyrostou velké uši, také srst je již hustší a huňatější.

Mláďata jsou vychovávána samicí i samcem, ale často i staršími sourozenci z předešlého vrhu. V devíti měsících jsou fenci schopni se postarat sami o sebe. Často však ještě zůstávají se svými rodiči, aby se později mohli podílet na výchově svých sourozenců.

V dnešní době ohrožený druh 

Populace fenků byly po řadu let vybíjeny nesmyslným lovem. Dnes je ve velké části svého původního životního prostředí, zvláště pak na Středním východě, vzácný a na mnoha místech byl již bohužel vyhuben.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19891 (magazin-chovatelstvi.cz#8976)


Diskuze a zkušenosti

Kakipe | 13.06.2017 21:38
Super moc se mi to líbilo děkuji za informace

Kakipe | 13.06.2017 21:39
Super moc se mi to líbilo děkuji za informace


Přidat komentář