Čau čau

Povaha čau čau je přátelská a mírná, ale taktéž pozorná a otevřená. Nemá přisvojující si vlastnosti, typické pro hlídací psy, ani není přehnaně podezíravý vůči cizím lidem nebo agresivní vůči ostatním psům. Čau čau a jeho původ.

Čau čau a jeho původ

Plemeno čau-čau se řadí mezi nejstarší psí plemena na světě. Čauové byli nejprve používáni bojovnými kočovnými skupinami Mongolů jako lovečtí, strážní a váleční psi a přivedeni do Číny a Tibetu asi 1000 let před narozením Krista.

Předpokládá se, že v minulosti Čau-čau sloužili tibetským budhistům

k hlídání stád lam ve vysokohorských klášterech. Dle nálezů jejich předkové byli Mastifové a severská plemena psů. Čau-čau je jediný pes s černým jazykem, což jej sbližuje s medvědem, kterému se v dnešní době velice podobá. Číňané kdysi maso Čau-čau na několik způsobů upravovali a velice rádi jedli. V roce 1780 byli psi tohoto plemene poprvé přivezeni do Velké Británie a umístěni do zoologické zahrady. Pokládali je za velmi zuřivé a vzteklé, třebaže v základě je Čau-čau přítulný a oddaný. V roce 1895 vznikl Klub milovníků Čau-čau. V současné době jsou psi Čau-čau, zvláště jejich krátkosrstý druh, velice oblíbeni ve Velké Británii i v USA.  

Charakteristikačau - čau

Povaha čau čau je přátelská a mírná, ale taktéž pozorná a otevřená. Nemá přisvojující si vlastnosti, typické pro hlídací psy, ani není přehnaně podezíravý vůči cizím lidem nebo agresivní vůči ostatním psům. U dospělého psa můžeme očekávat určitou míru rezervovanosti a důstojnosti.

Čau čau - výška, váha

Výška u psa je 48 - 56 centimetrů, u fen 46 - 51 centimetrů. Váha se pohybuje v rozmezí 21 - 32 kilogramů.

Srst čau čau

Čau čau má velmi hustou srst, která vyžaduje mnoho péče. Psa známe ve dvou variantách: dlouhosrstého a krátkosrstého. Obě tyto varianty mohou být v pěti různých zbarveních - červený, černý, krémový, modrý a skořicový. Jazyk čau čaua je po narození růžový a potom ztmavne. Kompletně modročerný jazyk by měl být ve věku 8 týdnů.

Péče o srst čau čau

Největší pozornost vyžaduje tento pes v období línání, kdy je nutné denní kartáčování a odstraňování uvolněné srsti. Psa koupejte jen v případě nutnosti. Uši psa je nutné udržovat v čistotě, drápky krátké.

Povahové rysy čau aču

Veselý, inteligentní,nezávislý, milý, klidný, ostražitý.

Výchova čau čau

Čau čau je velmi inteligentní, ale není vhodný k výcviku. Nutit jej k něčemu proti jeho vůli, může mít za následek zlou reakci nebo i negativní změnu povahy. Čau dělá jen to, co chce a kdy chce.

Pohyb čau čau

Čau čau vyžaduje průměrné množství pohybu, ale neodmítne ani dlouhou procházku.

Věk čau čau

Čau čau se dožívá průměrného věku kolem 12 let.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19918 (magazin-chovatelstvi.cz#9744)


Přidat komentář