Kočka divoká - divoká kočka

Kočka divoká a pronásledování. Obnovení druhu divokých koček. Kočka divoká na divoký sever. Divoká kočka od řeky Trent. Vlastnosti kočky divoké. Kočka divoká - předchůdce kočky domácí. Rozmnožování divoké kočky. Monogamní kočka.

Obnovení druhu divokých koček

Divoké kočky žily v Evropě včetně Británie už před dvěma miliony lety a až do 15. století byly hojné, třebaže se nikdy nedostaly například do Irska. I když je kočka divoká obecně považována za předka kočky domácí, je ve vztahu k lidem ostražitá, zvláště v západní Evropě.

Kočka divoká a pronásledování

Farmáři v horách ji pronásledovali, protože lovila drůbež, jehňata a kůzlata. Myslivci ji stříleli, protože vybírala hnízda lovných ptáků. V důsledku toho početní stavy kočky divoké prudce klesly. Zvláště výrazně byly zasaženy stavy koček ve Skandinávii a v Británii.

Kočka divoká na divoký sever

V 18. a 19. století docházelo ke stálému ústupu koček divokých na sever. V roce 1811 zaznamenal správce revíru ve východo-anglickém hrabství Suffolk do svého přehledu ulovených škůdců sedm koček divokých.

Divoká kočka od řeky Trent

V 50. letech 19. století už nežila žádná kočka jižně od řeky Trent v Midlands a o deset let později byly vyhubeny ve Walesu. U nás kočky divoké zmizely z přírody na přelomu 18. a 19. století. Na rozdíl od rysů u nás nejsou vysazovány, ale děje se tak v Bavorsku, takže je možné, že se kočky divoké začnou zatoulávat i k nám. Od 30. let 20. století totiž začalo v Evropě od Francie po Rusko koček přibývat díky zpětnému vysazování odchovaných zvířat do původního prostředí a jejich následné ochraně.

Vlastnosti kočky divoké

Kočka divoká se na první pohled podobá kočce domácí, ale je mohutnější, těžší, kompaktnější a silnější. Má černé žíhání na hnědočerném podkladu, hustou srst a tupě zakončený ocas. Dosahuje hmotnosti 4 - 8 kg, tedy téměř dvojnásobku váhy průměrné domácí kočky.

Kočka divoká - samotářský druh

Kočka divoká je od přírody plachá a vede samotářský život v odlehlých biotopech, jako jsou husté lesy a skalní bludiště. Loví králíky, zajíce, hlodavce a ptáky. Lze ji jen vzácně spatřit, protože jakmile si všimne lidské přítomnosti, třeba vzdálené, okamžitě zmizí. Nicméně pokud má nedostatek potravy nebo ji z úkrytu vyžene sníh, navštěvuje odlehlé farmy, kde nachází dostatek potravy.

Kočka divoká - předchůdce kočky domácí

Je nepochybné, že podobné návštěvy před mnoha stovkami let vedly k tomu, že se kočka divoká stala jedním z předků kočky domácí. Přesto zůstává i chycená kočka divoká útočná a nejeví snahu se s lidmi sblížit.

Kočka divoká - kočka a páření

Také z páření kočky divoké a domácí se rodí koťata, která mají nesmiřitelnou povahu nebo se dokonce vracejí zpět do populace volně žijících koček divokých.

Rozmnožování divoké kočky

K páření dochází na jaře a mláďata, obvykle tři nebo čtyři ve vrhu, se rodí začátkem léta. Koťata jsou od narození pozoruhodně dobře vyvinutá. Poprvé se z doupěte vydávají ve věku jen několika dní a v sedmi dnech projevují útočnou reakci jako domácí kočka a prskají a syčí. Ve skutečnosti se ale jedná o obrannou hrozbu. Kočka tak dává svému protějšku najevo, že ho nechá být, když bude mít možnost prchnout. Koťata se podobnému chování učí od matky, která stejným způsobem vítá každého, kdo by mohl ohrozit bezpečí doupěte.

Kočka divoká a lov

Matka začíná své potomky záhy učit jak lovit. Ve věku 6 - 7 týdnů začínají koťata chytat mrskající se konec matčina ocasu a brzy poté se s ní vydávají na první lovecké výpravy a honí listy nebo hmyz. Pak už se vyvíjejí rychle a v pěti měsících jsou připravena opustit hnízdo a žít nezávisle, plně vybavena pro život v nastávající zimě. Jejich kořist se mění podle prostředí, ale základem jídelníčku jsou hlodavci a doplňují je ptáci.

Kočka divoká - monogamní kočka

Někteří pozorovatelé tvrdí, že kocouři kočky divoké jsou monogamní a každý rok vyhledávají stejnou samici a dokonce jí pomáhají shánět potravu pro koťata. Je ale možné, že je to reakce na nedostatek samic v rámci prořídlé populace.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id19857 (magazin-chovatelstvi.cz#9111)


Přidat komentář